Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.byjosje.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.byjosje.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit over engerlei directe of indicrecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.byjosje.nl


Copyright ©
Op alle ontwerpen en foto's van byjosje heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van byjosje niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto's die worden verstrekt via www.byjosje.nl op enige wijze te kopiëren en/of verspreiden.

 

Suggesties voor verbetering van het aanbod en/of de webwinkel zijn altijd welkom en kunnen worden gestuurd naar info@byjosje.nl